Sách tiếng Hoa

Tài nguyên giảng dạy và học tiếng Trung Quốc dành cho giáo viên và phụ huynh, bao gồm giáo trình, slide bài giảng, bài tập, tập viết, hướng dẫn bài học, hoạt động học tập và nghiên cứu giáo dục cập nhật nhất.

File PDF Giáo trình tiếng Trung

Tải xuống file PDF các giáo trình tiếng Trung phổ biến nhất hiện nay

Slide PPT Bài giảng

Tải xuống file PPT bài giảng cho từng giáo trình. Dành cho với giáo viên

Sách bài tập, tập viết

Tải xuống file sách bài tập, vở tập viết

Tuyển tập Đề thi

Tải xuống bộ đề thi cập nhật mới nhất